Skip to main content

Tự đề xuất khóa học kế tiếp cho Kiến Học KIENHOC

Kiến Học vẫn liên tục tìm kiếm, chọn lựa các chương trình học, các học liệu mở cũng như đưa ra lời mời với các chuyên gia phù hợp để cố vấn và tổ chức dịch thuật nhằm đem đến cho người học những lựa chọn mới. Trong nhiều yếu tố quyết định thì ý kiến của chính các bạn là yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi muốn lắng nghe. Nếu các bạn chưa tìm được khóa học ưng ý tại Kiến Học, hãy điền vào form sau: Đề xuất khóa học cho Kiến Học và cho chúng tôi lắng nghe ý kiến của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn,
Đội ngũ Kiến Học

  1. Course Number

    AB001
  2. Classes Start

    Feb 24, 2026
Enroll