Skip to main content

Những Nguyên Lý Cơ Bản trong Sinh Học - Phần 1: Hóa Sinh MIT

Giới thiệu

BS101 tập trung vào những nguyên lý cơ bản của Hóa Sinh với những bài giảng giới thiệu về sinh học hiện đại ở mức độ phân tử: cấu trúc và chức năng của các đại phân tử sinh học và những điều cơ bản của quá trình trao đổi chất.

Hóa Sinh là phần chính đầu tiên thuộc khóa học mở "Những nguyên lý cơ bản của sinh học" được thiết kế đặc biệt dành cho việc tự học. Những tài liệu trong khóa học "Những nguyên lý cơ bản của sinh học" được phát triển dựa theo 3 phiên bản khác nhau của lớp "Sinh học đại cương" của trường MIT (7.012, 7.013, và 7.014). Cả ba khóa học này đều bao quát những vấn đề giống nhau bao gồm những nguyên lý cơ bản của hóa sinh học, di truyền học, sinh học phân tử, và sinh học tế bào. Thêm vào đó, mỗi phiên bản của khóa học cũng có những tài liệu riêng biệt.

Nội dung của khóa học Hóa Sinh này được sắp xếp thành 7 phần chính:
1. Phân loại sinh vật, thành phần của tế bào.
2. Liên kết hoá trị, liên kết hydro.
3. Các đại phân tử: Lipid, Carbohydrate, Axit nucleic.
4. Protein, các mức độ cấu trúc của protein, và các lực liên kết không cộng hoá trị.
5. Các phản ứng sinh hoá, enzyme, và ATP.
6. Quá trình đường phân, hô hấp, và lên men.
7. Nguyên lý của quá trình hoá thẩm và quá trình quang hợp.
Kết thúc khóa học sẽ là một bài kiểm tra cuối khóa.

Mỗi một phần chính trên bao quát một lượng kiến thức mà bạn có thể hoàn thành được trong một buổi học. Hầu hết các phần đều bao gồm:
- Một hoặc nhiều video trích dẫn của các giáo sư MIT giải thích những nội dung chính của sinh học.
- Các câu hỏi (và câu trả lời), và những câu trắc nghiệm khái niệm tương tác với người học.
- Những video ngắn trợ giúp của những trợ giảng có kinh nghiệm ở MIT.
- Kiểm tra nhanh.

Mục tiêu của khoá học

Sau khi hoàn thành 7 phần của khóa học này, bạn có thể: 1. Xác định được cấu trúc và chức năng chung của các đại phân tử: carbohydrate, phospholipid, protein, enzyme, và axit nucleic. 2. Có một cái nhìn tổng quan về các quá trình sinh học mà tế bào sử dụng để tạo ra năng lượng tế bào từ đường; tạo ra năng lượng và các chất khử cần thiết cho chu trình Calvin.

Yêu cầu kiến thức

Không có yêu cầu kiến thức nền tảng cho khóa học này. Tại MIT, nó thường được giảng dạy cho các sinh viên năm nhất. Để thành công trong khóa học này bạn chỉ cần nắm vững các khái niệm cơ bản về nguyên tử, các hợp chất hóa học, và các liên kết hóa học.

Giáo sư giảng dạy

- Phần 1: Giáo sư Eric Lander và Graham Walker
- Phần 2: Giáo sư Graham Walker và trợ giảng Nicole DeNisco
- Phần 3: Giáo sư Hazel Sive và trợ giảng Nicole DeNisco
- Phần 4: Giáo sư Hazel Sive và Graham Walker
- Phần 5: Giáo sư Hazel Sive
- Phần 6: Giáo sư Graham Walker
- Phần 7: Giáo sư Graham Walker

Khoá học gốc được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các Cố Vấn Khóa HọcTình Nguyện Viên của Kiến Học đã Việt hóa các bài giảng và thiết kế lại chương trình để phù hợp với người học Việt Nam.

Câu hỏi thường gặp

Khoá học này có miễn phí không?

Có. Cùng với nhiều khoá học khác, đây là đóng góp của đội ngũ Kiến Học (bao gồm cả các cố vấn, các tình nguyện viên, và đội ngũ kỹ thuật) cho cộng đồng. Hãy ghé thăm Website Kiến Học để tìm hiểu về những lợi ích mà Kiến Học mang lại. Đồng thời, hãy like Facebook Kiến Học để nhận thông tin về các khoá học mới và các tin tức khoa học thú vị.

Tôi có cần mua sách giáo trình không?

Không.

Khoá học có cung cấp trợ giảng cá nhân không?

Không. Chúng tôi khuyến khích bạn thảo luận, đặt câu hỏi với các bạn học khác, cũng như là với các cố vấn của khoá học, thông qua Diễn đàn thảo luận Kiến Học

  1. Course Number

    BS101
  2. Classes Start

    Feb 24, 2016
  3. Estimated Effort

    1:30
Enroll