Skip to main content

Về khóa học

CH51A là khóa đầu tiên trong ba khóa về Hóa học hữu cơ của khoa Hóa học trường UC Irvine (CH51A, CH51B, CH51C). Khóa học này bao gồm các bài giảng được chia thành các chủ đề:

1. Hóa học hữu cơ là gì?

2. Cấu trúc và liên kết hóa học: phần đầu tiên của khóa học sẽ trung ôn lại những kiến thức có bản về liên kết hóa học và các loại liên kết hóa học, cấu trúc cộng hưởng, cũng như các cách thể hiện một liên kết hóa học.

3. Orbital và lai hóa orbital: ở đây bạn sẽ đi sâu hơn vào bản chất của liên kết hóa học cũng như phân bố các mức năng lượng trong phân tử.

4. Sự phân cực của liên kết hóa học và tính axit-bazo của phân tử: tại đây bạn sẽ gặp lại những khái niệm như độ âm điện, moment lưỡng cực và tính phân cực của phân tử cũng như ảnh hưởng của các giá trị này lên tính axit-bazo của phân tử.

Giáo sư giảng dạy

Giáo sư James Nowick và giáo sư Susan King, UC Irvine

Mục tiêu của khóa học

Ngoài mục đích trang bị cho người học những kiến thức tổng quan về hóa hữu cơ để có thể áp dụng tốt vào các khóa học tiếp theo, chúng tôi mong muốn sẽ kích thích được sự quan tâm của nhiều học viên hơn nữa đối với bộ môn đang ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hiện đại.

Khóa học được thiết kế cho sinh viên năm thứ hai Đại học, vì vậy học viên sẽ tiếp thu nhanh hơn nếu đã được học qua môn Hóa đại cương. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh tất cả các học viên và sẽ cố gắng giải đáp mọi thắc mắc của các bạn để các bạn có thể kết thúc khóa học một cách hiệu quả.

Thảo luận

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về nội dung khóa học, chúng tôi khuyến khích bạn đặt câu hỏi cho cố vấn và các bạn học khác tại Diễn đàn thảo luận Kiến Học
  1. Course Number

    CH51A
  2. Classes Start

    Jul 22, 2016
Enroll