Skip to main content

Kinh tế học hành vi UToronto

About This Course

- Một cây bút chì nếu mua gần nhà giá 20k, nhưng nếu đi xa hơn khoảng 100m thì chỉ tốn có 10k.

- Một chiếc nhẫn kim cương gần nhà giá 30 triệu lẻ 10k, nhưng nếu đi xa hơn khoảng 100m thì chỉ tốn có... 30 triệu.

Toán học thuần túy trong kinh tế học sẽ chỉ ra rằng không có gì khác nhau trong hai trường hợp trên, rằng với ai đánh giá việc chạy xe thêm 100m là đáng giá hơn 10k thì họ sẽ không đi tiếp mà mua luôn gần nhà, còn với ai đánh giá việc chạy xe thêm 100m đáng để đổi lấy 10k, họ sẽ đi tiếp 100m để mua với giá rẻ hơn.

Tuy nhiên thực tế tâm lý con người lại không tính toán như vậy, đa số chúng ta đều vô tình đánh giá theo phần trăm giá trị: trong khi đi thêm 100m mà mua được cây bút chỉ rẻ bằng một nửa nghe có vẻ xứng đáng, thì việc đi thêm 100m để mua cái nhẫn kim cương giống y rẻ hơn có 10k so với cái giá 30 triệu thì rõ là "kiết xác".

Tương tự như vậy, có những người vào bar, sàn nhảy thì vô tư rải tiền, nhưng đến khi về nhà đi chợ thì vẫn kỳ kèo trả giá từng đồng bạc. Muốn nghiên cứu kinh tế học mà không nghiên cứu tâm lý học sẽ là một thiếu sót lớn. Đó là lý do mà "Kinh tế học hành vi" ra đời.

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.

Enroll