Skip to main content

Kỹ Năng Thuyết Trình và Nói Trước Công Chúng Washington

Về khóa học

Khóa học về kỹ năng hùng biện và thuyết trình, được giảng dạy bởi giảng viên Matt McGarrity trường Đại Học Washington, dịch và biên tập bởi đội ngũ Kiến Học. Qua khóa học, các bạn sẽ lần lượt được giới thiệu qua các kỹ thuật và chiến lược cho 3 loại thuyết trình và nói chuyện trước công chúng: thuyết trình ứng khẩu, thuyết trình truyền tải thông tin, và thuyết trình thuyết phục. Các bạn hãy đăng ký tại đây để nhận email thông báo khi khóa học khai giảng nhé.

Giảng viên

Matt Garrity

Tiến sỹ Matt Garrity

Ông là giảng viên tại khoa giao tiếp, trường đại học Washington và là đồng sáng lập trung tâm hùng biện tại đây. Ông đã giành được nhiều giải thưởng sư phạm danh giá trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

  1. Course Number

    KN201
  2. Classes Start

    Dec 31, 2017
  3. Estimated Effort

    02:00
Enroll